Phật pháp Archive

Latest Posts

Đến bác sĩ cũng trị bệnh bằng kinh địa tạng

ĐẾN BÁC SĨ CŨNG TRỊ BỆNH BẰNG ” KINH ĐỊA TẠNG”   Blog utchcmc.org xin trích bài viết của Hành Ngọc- trích sách “Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ – Tát Địa Tạng” ra đây để quý bạn đọc cùng
phat-adida

Vì Sao Pháp Niệm Phật Thù Thắng Hơn Các Pháp Khác

Tính thù thắng của pháp môn niệm Phật? Blog utchcmc.org xin chia sẻ lại bài viết “Vì Sao Pháp Niệm Phật Thù Thắng Hơn Các Pháp Khác” mà chúng tôi thấy rất hay để bạn đọc tham khảo về Phật pháp,

Tự tạo thường nghiệp cho mình như thế nào

TỰ TẠO CHO MÌNH THƯỜNG NGHIỆP – (āciṇṇa-kamma) “..Người nào quen nghe Pháp trong kiếp nầy sẽ tiếp tục hưởng được lợi ích cho cuộc sống trong các kiếp sau, bởi vì người ấy sẽ dễ dàng tiếp nhận nếu có
ong-ba-tho-dia

Bạn biết gì về thần thổ địa

Thần Thổ địa hay ông Thổ địa? Thần thổ địa người dân còn gọi cái tên gần gũi là ông Thổ địa, bạn đã biết những điều thú vị về thần Thổ địa hay chưa? Sau đây blog utchcmc.org xin chia